GIA Assessment Leervermogen Thomas International meet redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht.

Wil je het leervermogen meten, hoe snel maakt een kandidaat een nieuwe functie eigen? Of nagaan of je medewerker voldoende wordt uitgedaagd? Of wil je inzicht in wat een nieuwe medewerker meebrengt in bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen? Het leervermogen assessment General Intelligence Assessment (GIA) is een assessment van Thomas International. Dit unieke assessment richt zich op selectie van sollicitanten, ontwikkeltrajecten, loopbaancoaching en behoud van personeel. Het geeft inzicht in de algemene intelligentie van een kandidaat, waarbij de nadruk ligt op de reactie op training, de mentale verwerkingssnelheid en concentratie.

Leervermogen assessment GIA

Het General Intelligence Assessment (GIA) kijkt naar de snelheid van informatieverwerking en het vermogen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het assessment bestaat uit vijf online tests van eenvoudige cognitieve vaardigheden (vaardigheden die afhankelijk zijn van processen zoals nadenken, taal, besluitvorming, leren en geheugen).

De GIA is wetenschappelijk getest om de betrouwbaarheid en validiteit als psychologische test te bepalen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de GIA een goede en consistente maat voor leervermogen/ trainbaarheid is. Het assessment duurt ongeveer 45 minuten om in te vullen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Perceptiesnelheid – het opmerken van onnauwkeurigheden in taal, cijfers en schema’s, het vermogen om irrelevante informatie te negeren, het vermogen om overeenkomsten en verschillen te herkennen en fouten op te sporen. 
  • Redeneren – het vermogen gevolgtrekkingen te maken en het vermogen om op basis van aangeleverde informatie de juiste conclusies te trekken. 
  • Ruimtelijk inzicht – het vermogen om beelden van objecten te creëren en verwerken.
  • Woordbetekenis – woordkennis en woordenschat. 
  • Cijfersnelheid en accuratesse – verwerking van cijfers en het fundamentele numerieke vermogen. 

Dit assessment is los af te nemen en past binnen een coachtraject. Ik adviseer dit assessment te combineren met de PPA DISC. Ik vertel je graag meer over de mogelijkheden van dit assessment.