Onderstaande methoden hanteer ik in mijn coachpraktijk omdat deze je daadwerkelijk in beweging zetten. Elke methodiek brengt inzicht in zowel verleden, heden als toekomst. Deze methoden spreken het lijf, hart en gedachtenpatronen aan. Hierin ligt vaak het antwoord op de gekozen coachvraag.

Methoden

Neuro-linguistisch programmeren (NLP)

Deze benadering in de psychologie houdt zich bezig met de invloed die de innerlijke voorstellingen kunnen hebben op je ervaringen, je keuzes en je communicatie. Grip en beïnvloeding hierop bevordert effectievere communicatie, persoonlijke ontwikkeling en sneller leren. Door NLP toe te passen kun je je eigen succes leren begrijpen en modelleren zodat deze zich kan herhalen.

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele analyse  geeft op een praktische manier inzicht in ego toestanden. Wie zit er op de stoel wanneer je communiceert, denkt of voelt: het kind, de ouder of de volwassene? Het geeft inkijk in je drijvende en remmende krachten en je gaat ervaren welke keuzes je daar in kan maken.

Systemisch werken/ opstellingen

Systemisch werken, ook opstellingen genoemd, is een ervaringsgerichte werkwijze die visueel inzicht geeft welke plek een thema bij jou inneemt en welke relatie je daar mee hebt. Bij een thema kan je denken aan een eigenschap, werk, persoon, jouw ingenomen plek in je huidige gezin of werk of je gezin van herkomst. Het werken met opstellingen helpt je tot dan toe (deels) verborgen verbanden zonder oordeel te zien en deze in een ander licht te plaatsen zodat je los kan komen.

Energetisch lichaamswerk

Door geleide meditaties ga je uit je hoofd naar dieper contact met je lichaam. Door deze methode worden blokkades, pijn, stress of temperatuursverschillen beter voelbaar. Deze ervaring kan verlichtend en ontspannend werken op het verwerken van opgeslagen ervaringen.

CSR Methode bij Stress en Burn-out

De CSR®-Methode is een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van stressgerelateerde problematiek. Behandeling vindt plaats op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Neem vrijblijvend contact op

BewarenBewaren