Ben je voornemens een nieuwe medewerker aan te nemen en je wilt weten of de kandidaat past in het gewenste profiel? Of er is behoefte aan meer inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van jezelf of een medewerker? Het online assessment Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International geeft antwoord op deze vragen en draagt bij in het maken van een juiste afweging!

Ter ondersteuning van het HR-, recruitment- of coachproces kan ik assessments inzetten. Ik maak gebruik van de Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue, Emotionele Intelligentie), de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)/ DISC, de Student Profiel Analyse (SPA), de Organic ScoreCard© (OSC) en de CSR Vragenlijst bij Stressklachten. Hieronder een korte uiteenzetting. Ik vertel je graag meer in een persoonlijk gesprek.

TEIQue – Emotionele Intelligentie

De TEIQue (Petrides & Furnham) staat voor Trait Emotional Intelligence Questionnaire en is een degelijk, valide en betrouwbaar meetinstrument van Thomas International. Het is een van de beste meetinstrumenten in zijn soort en geeft stabiele scores over de jaren.

Emotionele Intelligentie gaat over het evenwicht tussen verstand en emotie. De TEIQue meet 15 verschillende facetten die samen Emotionele Intelligentie vormen. Het meet bijvoorbeeld in hoeverre iemand zelfbewust is en emoties van anderen ziet en kan interpreteren. Inleving, zelfbeheersing, stressbeheersing en impulsbeheersing zijn ook belangrijke componenten van dit assessment.

Dit assessment wordt ingezet bij interne doorgroei, recruitmentvraagstukken en coaching voor de bepaling van potentiële ontwikkelgebieden. Met name bij leidinggevende beroepen en beroepen waar mens-contact belangrijk is (denk aan Customer Services, Zorg, Retail en Sales) geeft dit assessment onmisbare informatie over de juiste match. Ook bij stroeve communicatie in teams, bij het achterblijven van resultaten en hoge uitstroom is dit een waardevol assessment. Ik vertel je er graag meer over!

PPA/ DISC

Dit assessment van Thomas International zet ik in bij recruitment en loopbaan vraagstukken of wanneer er behoefte is aan meer inzicht in kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van jezelf of het team. De PPA /DISC beantwoordt vragen als:

  • Wat zijn je sterke punten en wat gaat je minder goed af?
  • Hoe communiceer je? Wat drijft je?
  • Welk gedrag zien we in ontspanning en onder druk?

Na het invullen van het assessment volgt een overzichtelijk en duidelijk persoonlijkheidsprofiel. Deze wordt uitgebreid besproken en na goedkeuring van het rapport wordt deze voorgelegd aan de opdrachtgever. 

De PPA/ DISC wordt sinds 1950 ingezet in inmiddels meer dan 60 landen en is erkend door de British Psychological Society (BPS). Deze tool werkt ook uitstekend als basis voor een teamontwikkelingstraject!

CSR Vragenlijst bij Stressklachten

Stressklachten kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Vaak uiten ze zich op 4 verschillende niveaus: lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig en cognitief.

De CSR Vragenlijst Stressklachten is een betrouwbaar meetinstrument en meet op deze 4 niveaus in welke mate er sprake is van stressgerelateerde klachten. Ik zet de vragenlijst in zowel bij het begin van een coachtraject aangaande stressklachten, en ook aan het einde.

Ik kan de vragenlijst ook los afnemen, zonder dat daar een coachtraject aan vast zit.

OSC

Dit assessment kan ingezet worden bij de start van een coachtraject. De Organic ScoreCard© van TransMind geeft inzicht in de wijze waarop je gedrag ontstaat. Dit wordt weergegeven op 12 domeinen van bewustzijn en daarmee wordt elk mogelijk gedrag, in elke situatie, voorspelbaar en meetbaar.

In de OSC komt het onbewuste, innerlijke verhaal naar boven. Hierdoor ontstaat een kijkje achter het ‘sociale masker’ wat we vaak op hebben en kunnen diepliggende oorzaken van gedrag zichtbaar worden.

Door dit vaak onverwachte maar altijd zeer herkenbare verhaal van jezelf te horen, ontstaat ruimte voor ontwikkeling en een vergroting van je keuzemogelijkheden.

SPA

Dit assessment van Thomas International richt zich met name op jongeren die staan voor een studiekeuze. SPA staat voor Student Profiel Analyse en is gebaseerd op de PPA/ DISC.

Na het invullen wat slechts 8 minuten duurt, krijg je een rapport waarin helder wordt wat je motivatoren, werksterkten en talenten zijn en wat je gedragsstijl is. Op basis daarvan wordt een link gelegd naar passende studiekeuzes, op zowel MBO , HBO als Universitair niveau.

Dit assessment inzetbaar voor jongeren vanaf 13 jaar en biedt zelfvertrouwen, inzicht en perspectief zodat toekomstbepalende keuzes eenvoudiger worden.

De SPA is gevalideerd door de British Psychological Society.

Neem vrijblijvend contact op

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren