Ben je voornemens een nieuwe medewerker aan te nemen en je wilt weten of de kandidaat past in het gewenste profiel? Of er is behoefte aan meer inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van jezelf of een medewerker? Het online assessment Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International geeft antwoord op deze vragen en draagt bij in het maken van een juiste afweging!

Ter ondersteuning van het HR-, recruitment- of coachproces kan ik een tweetal assessments inzetten. De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)/ DISC en de Organic ScoreCard© (OSC):

PPA/ DISC

Dit assessment van Thomas International zet ik in bij recruitment en loopbaan vraagstukken of wanneer er behoefte is aan meer inzicht in kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van jezelf of het team. De PPA /DISC beantwoordt vragen als:

  • Wat zijn je sterke punten en wat gaat je minder goed af?
  • Hoe communiceer je? Wat drijft je?
  • Welk gedrag zien we in ontspanning en onder druk?

Na het invullen van het assessment volgt een overzichtelijk en duidelijk persoonlijkheidsprofiel. Deze wordt uitgebreid besproken en na goedkeuring van het rapport wordt deze voorgelegd aan de opdrachtgever.

OSC

Dit assessment kan ingezet worden bij de start van een coachtraject. De Organic ScoreCard© van TransMind geeft inzicht in de wijze waarop je gedrag ontstaat. Dit wordt weergegeven op 12 domeinen van bewustzijn en daarmee wordt elk mogelijk gedrag, in elke situatie, voorspelbaar en meetbaar.

In de OSC komt het onbewuste, innerlijke verhaal naar boven. Hierdoor ontstaat een kijkje achter het ‘sociale masker’ wat we vaak op hebben en kunnen diepliggende oorzaken van gedrag zichtbaar worden.

Door dit vaak onverwachte maar altijd zeer herkenbare verhaal van jezelf te horen, ontstaat ruimte voor ontwikkeling en een vergroting van je keuzemogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren