Ben je voornemens een nieuwe medewerker aan te nemen en je wilt weten of de kandidaat past in het gewenste profiel? Of er is behoefte aan meer inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van jezelf of een medewerker? Het online assessment Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International geeft antwoord op deze vragen en draagt bij in het maken van een juiste afweging!

Ter ondersteuning van het HR-, recruitment- of coachproces kan ik assessments inzetten. Ik maak gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)/ DISC, de Student Profiel Analyse (SPA), de Organic ScoreCard© (OSC) en de CSR Vragenlijst bij Stressklachten. 

PPA/ DISC

Dit assessment van Thomas International zet ik in bij recruitment en loopbaan vraagstukken of wanneer er behoefte is aan meer inzicht in kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van jezelf of het team. De PPA /DISC beantwoordt vragen als:

  • Wat zijn je sterke punten en wat gaat je minder goed af?
  • Hoe communiceer je? Wat drijft je?
  • Welk gedrag zien we in ontspanning en onder druk?

Na het invullen van het assessment volgt een overzichtelijk en duidelijk persoonlijkheidsprofiel. Deze wordt uitgebreid besproken en na goedkeuring van het rapport wordt deze voorgelegd aan de opdrachtgever. 

CSR Vragenlijst bij Stressklachten

Stressklachten kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Vaak uiten ze zich op 4 verschillende niveaus: lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig en cognitief.

De CSR Vragenlijst Stressklachten is een betrouwbaar meetinstrument en meet op deze 4 niveaus in welke mate er sprake is van stressgerelateerde klachten. Ik zet de vragenlijst in zowel bij het begin van een coachtraject aangaande stressklachten, en ook aan het einde.

Ik kan de vragenlijst ook los afnemen, zonder dat daar een coachtraject aan vast zit.

OSC

Dit assessment kan ingezet worden bij de start van een coachtraject. De Organic ScoreCard© van TransMind geeft inzicht in de wijze waarop je gedrag ontstaat. Dit wordt weergegeven op 12 domeinen van bewustzijn en daarmee wordt elk mogelijk gedrag, in elke situatie, voorspelbaar en meetbaar.

In de OSC komt het onbewuste, innerlijke verhaal naar boven. Hierdoor ontstaat een kijkje achter het ‘sociale masker’ wat we vaak op hebben en kunnen diepliggende oorzaken van gedrag zichtbaar worden.

Door dit vaak onverwachte maar altijd zeer herkenbare verhaal van jezelf te horen, ontstaat ruimte voor ontwikkeling en een vergroting van je keuzemogelijkheden.

SPA

Dit assessment van Thomas International richt zich met name op jongeren die staan voor een studiekeuze. SPA staat voor Student Profiel Analyse en is gebaseerd op de PPA/ DISC.

Na het invullen wat slechts 8 minuten duurt, krijg je een rapport waarin helder wordt wat je motivatoren en talenten zijn en wat je gedragsstijl is. Op basis daarvan wordt een link gelegd naar passende studiekeuzes, op zowel MBO , HBO als Universitair niveau.

Dit assessment inzetbaar voor jongeren vanaf 13 jaar en biedt zelfvertrouwen, inzicht en perspectief zodat toekomstbepalende keuzes eenvoudiger worden.

Neem vrijblijvend contact op

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren