Coach op het gebied van balans in werk en privé

Je merkt dat je minder efficiënt werkt, dat je je in enige mate stuurloos voelt of dat de communicatie met je omgeving stroef verloopt. Je ervaart spanning in je lijf, misschien merk je weerstand in steeds dezelfde situaties? Kortom, het loopt niet lekker op een aantal persoonlijke of werkgerelateerde thema’s en je wilt graag onderzoeken wat er nodig is om deze (werk)situatie te veranderen. Maar waar te beginnen?

Mijn aanpak is praktisch, zorgvuldig en vanuit wederzijds vertrouwen. Na een aantal coachsessies zal je eigen regie ervaren in je persoonlijke en professionele situatie.

Patronen en overtuigingen zijn in de loop van je leven opgebouwd, bewust en onbewust en kunnen helpen of in de weg zitten. Coaching geeft inzicht in deze overtuigingen en patronen. Je gaat ervaren daar waar het wringt en we onderzoeken samen je verlangen en gemis. Gedrag en gevoel ga je daardoor eerder (h)erkennen en begrijpen waardoor stappen gezet kunnen worden in persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor ontstaat perspectief en vitaliteit.

 

BewarenBewaren